Det behövs fler äldre bland oss folkvalda

Det är olyckligt att så få är äldre bland de folkvalda. Äldre ledamöter adderar värdefull erfarenhet som påverkar besluten positivt, skriver Thomas Hammarberg, socialdemokratisk riksdagsledamot och 79 år. Äntligen har respekten för de äldre fått plats på den politiska dagordningen. Den tändande gnistan har förstås varit den sanning som uppenbarats om situationen inom äldrevården. Rapporterna…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera