Avskaffa friskolesystemet!

Dagens friskolesystem spär på klassamhällets klyftor. Ska svensk skola kunna hamna på fötter igen räcker det inte med att åtgärda de värsta symtomen. I stället måste hela friskolesystemet avskaffas. Friskolor verkar allt mer bli en brännande politisk fråga. Fler och fler rektorer, lärare och pedagoger framför mycket stark kritik mot hela friskolesystemet. Till och med…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera