Ovärdigt att romer tvingas tigga här

Det är ovärdigt att romer från andra delar av Europa tvingas tigga på gator och torg här i Sverige. Men lösningen kan inte vara allmosor från oss svenskar. Lösningen måste vara att hemländerna börjar respektera romerna som likvärdiga medborgare. En skamfläck i vårt välfärdssamhälle är att tusentals arbetsföra människor är offer för sitt lands orättfärdiga…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera