Jan Eliasson: Väl fungerande myndigheter – ett framgångsrecept

Vid förhandlingarna 2014–15 i FN om de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) hade vi stora svårigheter att få igenom målet om vikten av fredliga samhällen, rättsstat och väl fungerande institutioner. Flera länder ansåg att kraven på hög kvalitet på myndigheter och institutioner innebar en inblandning i deras inre angelägenheter. Jag var då FNs vice generalsekreterare och hade…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera