Tio steg på vägen mot en jämlik vård

1994 publicerade Göran Dahlgren ett framtidsscenario om hur Sverige riskerade att få en privat sjukvårdsmarknad. Nu är han tillbaka med en handlingsplan för att vända utvecklingen och få en jämlik vård. – Syftet är att försöka få upp de här tio förslagen på den politiska dagordningen.   Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool och…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera