Elvy Söderström: Fakta hämmar debatten

”Jag känner oro över den utveckling som vi har sett och ser i USA. Det är en utveck- ling som vi inte får vara naiva och tro inte skulle kunna inträffa i Sverige.” Så inledde vår ordförande Bodil Hansson vår extra distriktskongress. Bodil har rätt! Under hösten har vi kunnat följa valrörelsen inför presidentvalet i…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera