Karin Sundin: Kan vi inte prata om det som förenar i stället?

Min mamma sa någon gång att hon inte kände sig helt inkluderad i min barndomssockens sociala sammanhang. Att det krävdes mer än ett hus, decennier av strävsamt företagande och engagemang i föreningslivet. Det krävdes ursprung och släktband för att fullt ut bli accepterad som en del i socknens ”vi”. Mamma hade flyttat tio kilometer söderut.…

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på [email protected] för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera