EU-parlamentet vill öka omställningstakten

EU-parlamentet har ställt sig bakom kravet att EU ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 procent till 2030 – och till skillnad från kommissionens förslag är det ett bruttomål. – Jag känner att jag fått ett väldigt starkt mandat för de kommande trepartssamtalen, säger Jytte Guteland (S). EU:s blivande klimatlag fastslår att EU ska vara klimatneutralt…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera