”Just-in-time” står sig inte så bra i pandemin

– Det kom igång lite senare här vilket gjorde att man hade tid att förbereda sig på ett annat sätt. Det fanns tid att få in skyddskläder och att rigga en organisation med extra vårdplatser till covid-patienter, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd i opposition i Region Skåne. Pandemisituationen har sett bättre ut i Region Skåne…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera