Allmän sjukvård – men allt fler privata försäkringar

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Det har varit devisen som våra välfärdssystem byggts upp på. Men antalet svenskar som har en privat sjukförsäkring blir allt fler. Vad händer när vissa kan köpa sig före i kön? Kring millennieskiftet hade drygt 100 000 svenskar en privat sjukförsäkring i Sverige.…

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera