”Privatiseringsvåg hotar kvinnojourer”

Kvinnojourer har funnits i Sverige i 40 år. Genom att ta hand om våldsutsatta kvinnor och deras barn, ge stöd och boende har de samlat kunskap, visat på brister och gett förslag till förbättringar. 90-talets kvinnofridsreformer med världens modernaste kvinnofridslagstiftning, sexköpslagen och senare samtyckeslagen vilar alla på kvinnojourernas erfarenhet. Som sann folkrörelse har de delat…

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera