Fokus: Läkemedelsförsörjning Nya samarbetsformer behöver permanentas

Staten ansvarar för att vårdens och apotekens system kopplas ihop. Men det ligger ett särskilt ansvar på regionerna att upphandla läkemedel så att de klarar av störningar. Socialminister Lena Hallengren vill att regionerna lär sig av krisen och framöver ser till att läkemedelsförsörjningen blir mer robust. – Apoteken spelar en viktig roll för en jämlik…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera