Sudettyskar i Sverige har en anrik S-förening

Vad som förmodligen är världens äldsta förening av politiska flyktingar finns i Malmö. Den bildades av sudettyska socialdemokrater. På det svartvita fotografiet från oktober 1938 ses familjen Mlnarik på en gata i Prag. Det är föräldrarna Georg och Anna med dottern Erika, sex år gammal. De har just undkommit de tyska styrkor­ na som gått…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera