Erik Åsbrink: ”Gunnar Sträng stod upp för sina medarbetare”

– Gunnar Sträng personifierade uppbyggandet av det moderna välfärdssamhället. Han både drev igenom reformer och finansierade dem. Det började före hans tid och har i någon mån fortsatt efter, men han spelade en väldigt stor roll under en lång tid, säger Erik Åsbrink som skrivit en bok om sin företrädare som finansminister. Erik Åsbrink är…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera