S-sjuksköterskan Stian Raneke: ”Jag är orolig för hösten”

Under en tid när deras yrke kanske som allra mest varit på tapeten har de haft minst tid att vara aktiva. Men S-föreningen för sjuk- sköterskor, S-sjuksköterskor, vill gärna växa och vara en politisk kraft att räkna med. – Vi är den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvård i Sverige, men får sällan vara med…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera