Klas Gustavsson: Vilken expertkunskap har Sverige saknat under krisen?

Den nytillsatta coronakommissionen kommer förhoppningsvis att i någon utsträckning kunna spjälka upp en förenklad och polariserad debatt. Om en utvärdering av den svenska coronahanteringen ska bli grundlig måste frågeställningen brytas ner till flera områden: testkapaciteten, tillgången till skyddsutrustning i olika sektorer, äldrevårdens organisering etcetera. Till detta kommer att flera aktörer varit involverade i krisarbetet: regering,…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera