Jesper Bengtsson: Pandemin ökar biståndets betydelse

Det börjar nu klarna hur covid-19 kommer att slå mot ekonomierna i fattigare länder, och det är ingen upplyftande bild som framträder. I Latinamerika kommer pandemin att orsaka den största recessionen sedan 1914 och 1930, konstaterar FN-organet ECLAC i en rapport. På 1930-talet föll BNP i de latinamerikanska ekonomierna med 5 procent. Nu förutspår man…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera