Det brister i S interna demokrati

Det behövs ett antal reformer för att öka den interna demokratin i Socialdemokraterna, skriver Ellis Wohlner. 9 maj citerades professor Stefan Svallfors i Svenska Dagbladet angående de politiska partierna i Sverige: ”De mår inte så bra. De har inte en kraftfull inre idédebatt, eller en aktiv medlemskader som försöker forma politik. I det tomrummet uppstår…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera