Stoppa Israels annektering av Palestina

Israels planer på att annektera stora delar av Västbanken och Jordandalen måste stoppas. Den nybildade israeliska regeringen, ledd av Benjamin Netanyahu, har sagt sig vilja börja med annekteringen redan i juli, trots internationella protester. Annekteringsplanerna strider mot folkrätten och riskerar att helt förstöra möjligheten till en hållbar fred. LO och Olof Palmes internationella center stödjer…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera