Investeringar är den enda vägens politik

En samstämmig kör av debattörer efterfrågar nya investeringar i infrastruktur. I coronakrisens spår behöver vi stimulera svensk ekonomi. Samtidigt riskerar sådana satsningar att gynna oseriösa företag snarare än svenska arbetstagare. Det offentliga Sverige behöver investera Sverige ur krisen, men med krav på svenska löner och arbetsvillkor. Ekonomer, företagsledare, politiker och andra debattörer från hela den…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera