Nu är det viktigt att slå vakt om humanismen

I och med den migrations- politiska kommitté som ska vara klar i slutet av sommaren så prövas vår hållning gentemot flyk- tingar. Det menar tre riks- dagsledamöter i ett inspel om framtidens migrations- politik. ”Det finns en guldreserv av humanism i Sverige”, skrev Kerstin Ekman nyligen. Det är sant, medmänskliga värderingar har djupa rötter i…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera