Matilda Ernkrans: Vi måste utbilda oss ur krisen

Fokus i arbetet för att möta coronaviruset är att minska smittspridningen och rädda liv, men för att möta hur viruset slår mot jobben krävs satsningar på utbildning redan 2020. Det skriver Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Coronaviruset slår hårt mot arbetsmarknaden vilket också gör att fler nu söker sig till högskolan. Vi…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera