Elvy Söderström: Vi ska kunna leva det goda livet länge

Vi blir äldre och äldre. Vi lever längre och längre och vi har lagt många goda år till livet. Vi lever ett rikare och aktivare liv och det ser vi inte minst när vi deltar i PROs många aktiviteter. Förr handlade det om mediciner och hjälpmedel och nu är det inte ovanligt med nya gym,…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera