Tre sätt att stärka Sveriges civila beredskap

I och med corona har vi blivit påminda om att kriser kan komma snabbt och hårt. För att Sverige ska stå bättre rustade inför nästa kris föreslår Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska Klubb tre konkreta åtgärder. Minimeringen av samhällsspridningen av covid-19, med tillhörande åtgärder för att säkerställa att samhällets återhämtning blir så snabb och effektiv som möjligt, är…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera