Evin Incir: Rasismen måste bekämpas med alla politiska medel

Det räcker nu. Nu är tiden då all rasism måste bekämpas och krossas med alla politiska medel. De senaste veckornas Black Lives Matters-demonstrationer grundar sig i en frustration över den konstanta diskrimineringen som svarta personer utsätts för. Det är något ruttet i ett samhälle när människor på grund av sin hudfärg eller bakgrund utsätts för…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera