Veronica Palm: Det här är inte rätt tid för liberala experiment

Det här är en ledartext eller en analys. Ledartexter och analyser är skrivna av Aktuellt i Politikens redaktion. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar:aip.nu/om-aip-media

”Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbets- marknadens parter upprätthålls.”

Så inleds januariavtalets 20:e punkt. Den som är skälet till att vi nu har en LAS-utredning som föreslår försämringar i arbetsrätten.

Låt mig först slå fast tre saker. För det första var januariavtalet en nödvändig kompromiss för att hålla mörka krafter borta från makt. Det vore konstigt om det rakt igenom var socialdemokratisk politik.

För det andra finns det i dagens lagstiftning inga hinder att säga upp vid arbetsbrist eller att genom förhandling behålla viss kompetens trots kortare anställning. Den svenska modellen, som tjänat oss väl, bygger på att fack och arbetsgivare tar ansvar.

För det tredje är vi mitt inne i en pandemi som spås leda till den djupaste globala lågkonjunkturen i mannaminne. Arbetslösheten rusar och tillväxten rasar. Det kan omöjligt vara rätt tid för liberala experiment som äventyrar löntagarnas trygghet.

Huruvida den svenska hanteringen av pandemin är den bästa kommer vi säkert att få anledning att utvärdera och diskutera, men vad vi vet är att en ekonomisk nedgång slår mot landet och oss som lever här. Regeringen har i rask takt fattar en räcka beslut för att mildra konjunkturens effekter. Riktade stödpaket till extra hårt drabbade branscher, möjlighet till korttidspermittering, lägga privatiseringen av arbetsförmedlingen (som också var en eftergift i januariavtalet) på is, förstärkt a-kassa och fler utbildningsplatser. Till det har det beslutats om flera tillskott till kommuner och regioner, som både hanterar den akuta krisen och till stora delar de ekonomiska och mänskliga effekterna av en ekonomisk nedgång.

Och så kommer LAS-utredningen.

Även den mest hårdföre ideologiska liberal borde förstå att detta inte är rätt tid att öka godtycket vid uppsägningar. Jag säger som LO-ordföranden: ”Jag anser att utredningen bör slängas i papperskorgen.” Vilket också verkar vara vad arbetsmarknadsministern anser när hon säger att utredningen har en alltför stark slagsida till arbetsgivarnas fördel.

Den rimliga inledningen av januariavtalets 20:e punkt faller helt av att resterande
text handlar om det vi nu ser i LAS-utredningen. För inte kan ökade undantag från turordningen och att tillåta ”personliga skäl” som grund för uppsägning kallas för modernisering?

Det är en tillbakagång och leder dessutom till att maktbalansen ruckas till löntagarnas nackdel. Dubbelfel alltså. Sveriges löntagare behöver mer, inte mindre trygghet.

Ingen av oss vet hur arbetsmarknaden ser ut om ett år eller om fem. Nu går vi in i en ekonomisk nedgång som måste hanteras av regeringen, men det är också tid för partiet att tänka framåt. Jag kan gott se att LAS behöver moderniseras, men jag vill se en framtid där fler löntagare omfattas av högre trygghet. Där borde den socialdemokratiska framtidsdiskussionen vara, kring hur vi kan bygga förutsättningar för ett tryggt arbetsliv och livslångt lärande på en dynamisk arbetsmarknad.

Så snälla liberaler och centerpartister, släpp käpphästarna och frigör regeringen från LAS-utredningen. Och snälla socialdemokrater runt om i landet, våga tänka längre, större och modernare. Vi vet ju att trygga människor vågar. Det är hög tid att fundera på hur vi riggar en modern arbetsmarknad som ger mod, frihet och framtidstro.

Veronica Palm är debattör, författare, föreläsare och tidigare riksdagsledamot

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera