Anne-Marie Lindgren: Det finns skäl att pröva dagens ansvarsfördelning

Sverige är inte ett centralstyrt land; stora befogenheter – och ett motsvarande ansvar – ligger på kommuner och regioner (före detta landsting). Det kommunala självstyret går långt tillbaka i historien och ökades på ytterligare genom 1980- och 90-talens decentraliseringssträvanden. Välfärdstjänsterna, alltså skola, vård och omsorg, är genomgående kommunala/ regionala. Barnomsorg, skola och äldreomsorg är kommunernas…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera