Vi måste hitta ett rättssäkert sätt att lösa Palmemordet

I vintras lovade chefsåklagare Krister Petersson att han före juni månads utgång skulle presentera ett slutresultat i utredningen om mordet på Olof Palme. Om ingen kunde åtalas skulle en lösning ändå presenterats samtidigt som utredningen läggs ner. Sedan 1987 ligger det formella ansvaret för förundersökningen hos riksåklagaren. Nuvarande riksåklagare är Petra Lundh som i slutet…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera