Lagstiftningen måste skydda dem som inte frivilligt valt att sälja sex

Vissa liberaler vill legalisera sexköp för att skydda personer som ”frivilligt” säljer sex. Trots att det saknas belägg för att prostituerades utsatthet ökar vid kriminalisering. Legaliseringsivrarna gör sin åtskillnad mellan organiserad trafficking, som de vill bekämpa, och frivilligt sexarbete. För den absoluta majoriteten som säljer sex är det emellertid inte ett fritt val, utan ett…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera