S-protester mot äldrevård på entreprenad

Karlstad och Falun är kommuner där entreprenaddrift inom äldreomsorgen växt till en ännu större tvistefråga under pandemin som kontrast till den borgfred som råder inom stora delar av politiken. I Väse har S-föreningen fått göra paus i sina lördagsdemonstrationer. Runt 500 boende i samhället och nästan lika många, omkring 450, skrev på namnunderskrifter som protest…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera