Jesper Bengtsson: Corona synliggör den redan befintliga krisen i flyktinglägren

Så har det hänt. Det många fruktat. Ett av världens största flyktingläger har drabbats av covid-19. Jag talar om ett läger med nästan en miljon flyktingar i Cox ́s Bazar, Bangladesh. De som lever där kommer från rohingyafolket i Burma. När coronaviruset började spridas över världen förstod myndigheterna i Bangladesh att människorna i lägret, helt…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera