Det gjordes rätt före coronakrisen

Agerandet under coronakrisen ska utvärderas. Flera brister i beredskapen har påpekats. Men det finns också saker som har gett Sverige bättre förutsättningar. Pengar i ladorna och snabbspår till korttidspermitteringar. Statsminister Stefan Löfven har aviserat en ordentlig genomgång av hur Sverige hanterade coronakrisen. Hur kan vi vara bättre förberedda till nästa pandemi? Lagerhållningen av skyddsutrustning, rutinerna…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera