Jytte Guteland: Coronakrisen kan motivera arbetet för en hållbar framtid

Mina största arbetsuppgifter under mina år i Europaparla­mentet har utan tvekan varit de tillfällen då jag har haft ansvar för klimatlagstiftning. Under förra mandatperioden var det framför allt arbetet med den så kallade utsläppshandeln, ETS. Nu är det EUs klimatlag som upptar mest av min tid eftersom jag är huvud­ föredragande för den lagen. Det…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera