Bror Perjus: Demokratikampen är lokal

Bror Perjus skriver om hur striden för demokratin och striden mot dem som hotar den utspelas redan nu i våra kommuner. Det är tyst nu på högerkanten. Men efter coronapandemin med bestående ekonomisk kris och massarbetslöshet måste vi ta strid för demokratin och dess grundläggande principer som vi alltför länge tagit för givna. Och det…

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera