Infrastrukturen har fått sitt eget departement

Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Ylva Säfvelin

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Tiden är förbi när man klippte band, konstaterade statsråden Tomas Eneroth och Anders Ygeman när de på måndagen invigde sitt nya infrastrukturdepartement genom att fästa ihop två delar av en rosett.

– Vi knyter ihop kontakter mellan sjöfart och järnväg, mellan förnybar energi och omställning i landets kommuner, mellan intresseorganisationer och politik, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Inom departementet ligger frågor om infrastruktur, transporter, energi och digitalisering. Frågor som är grundläggande om Sverige ska klara klimatutmaningen.

– Det handlar om energi, det handlar om transporter. Vi kommer att behöva elektrifiera en stor del av vårt transportnät och då är det bra att ha transporter och energi i samma hus, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det var 13 år sedan Sverige senast fick ett nytt departement, miljödepartementet. Infrastrukturfrågorna har aldrig haft ett eget departement förr. Frågorna har tidigare legat under civildepartement, kommunikationsdepartement och näringsdepartement. Det första statsrådet med titeln infrastrukturminister var Ulrica Messing (S) 2002.

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm