99 år sedan Sveriges första S-regering

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

I dag är det årsdagen för Sveriges första rent socialdemokratiska regering.

Det var 10 mars 1920 som Hjalmar Brantings första regering tillträdde, efter att regeringssamarbetet med liberalerna i Nils Edéns regering hade spruckit på grund av motsättningar om kommunalskattesystemet.

Förutom Branting bestod regeringen vid tillträdet av Erik Palmstierna, utrikesminister; Östen Undén, justitieminister; Per Albin Hansson, lantförsvarsminister; Bernhard Eriksson, sjöförsvarsminister; Carl Svensson, civilminister; Fredrik Thorsson, finansminister; Olof Olsson, ecklesiastikminister; Olof Nilsson, jordbruksminister; samt konsulterna Torsten Nothin och Rickard Sandler.

Brantings första ministär blev inte så långlivad – den satt till 27 oktober samma år. Då hade Socialdemokraterna gjort ett dåligt val i andrakammarvalet 1920. Han återkom med en ny regering efter en valframgång hösten 1921, i Sveriges första demokratiska riksdagsval då både män och kvinnor fick rösta.

Antalet röstberättigade hade stigit från 1,2 miljoner till 3,2 miljoner personer. Socialdemokraterna blev största parti och fick över 36 procent av rösterna.

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera