Så jobbar Eskilstuna med otryggheten

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Eskilstuna har brottats med kriminalitet och bråk som följd av växande sociala klyftor och segregation. Vad gör man då för att Eskilstuna ska bli en tryggare stad att leva i? Aktuellt i Politiken har pratat med Jimmy Jansson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

– Alla kommuner brottas ju med olika typer av problem. För oss har det varit de växande sociala klyftorna och bristen på integration i samhället där många människor har kommit till Eskilstuna på kort tid, utan att ha rätt förutsättningar för att klara arbetsmarknaden och kliva in i samhället på ett bra sätt. Här tror jag att man måste vara mycket tydligare med vilka förutsättningar och krav som gäller på människor för att man ska fungera i Sverige och i Eskilstuna. Jag tycker att Sverige har varit ganska slapphänt på det och trott att det där löser sig av sig självt. Det gör det inte.

Så vad gör man i Eskilstuna för att komma tillrätta med dessa problem?

– Vår lösning är utbildning. Utbildning, utbildning, utbildning. Men också krav och förväntningar på människor. Och då är det inte bara akademisk utbildning, utan även yrkesutbildningar till exempel.

jimmy-jansson
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.
Vad har det fått för effekt?

– Vi har pressat ner arbetslösheten från väldigt höga nivåer, men den sjunker. Och bland ungdomar sjunker den nästan rekordartat. Jag tror att det är få kommuner där den sjunker så snabbt som här i Eskilstuna. Och det är otroligt viktigt att ungdomar får en bra start i livet. Vi ser också att arbetslösheten sjunker bland utrikesfödda, trots att det är väldigt många som har kommit de senaste åren med den flyktingkris som varit. 

Hjälper det mot otryggheten?

– Vi ska vara fullständigt tydliga med att brottslighet inte är acceptabelt, men heller inte de saker som gör att det skapas brottslighet. Det vill säga för stora klyftor, arbetslöshet, föräldrar som inte tar sitt ansvar för sina barn och ungdomar. Det kan vi heller inte acceptera. Det gäller att vara tydlig med det och att få med sig människor på den förändringsresan. Då går det att trycka tillbaka det här fenomenet med otrygghet, som många gånger skapas av ett fåtal individer.

 

Sofia Stenseth, [email protected]

Aktuellt i Politiken
Aktuellt i Politiken

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera