La noll propositioner – tycker regeringen varit för passiv

Foto: Moderaterna

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Alliansens finansministerkandidat Elisabeth Svantesson (M) kritiserar regeringen för bristande reformtakt.

Själv lade hon noll propositioner på riksdagens bord under sin tid som arbetsmarknadsminister.

Elisabeth Svantesson (M) blev arbetsmarknadsminister i september 2013. Arbetslösheten var då 8,7 procent. Arbetsmarknadsåtgärden fas 3 var hårt kritiserat och då som nu ifrågasattes Arbetsförmedlingens effektivitet.

Men Svantesson producerade, trots utmaningarna, inte en enda proposition under det år hon var arbetsmarknadsminister. Idag kritiserar Svantesson den nuvarande regeringen för passivitet.

– Problemet nu är att reformerna har uteblivit, säger Svantesson till SVT.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lägger under våren fyra propositioner och har dessutom nyligen enats med arbetsmarknadens parter om etableringsjobben för långtidsarbetslösa och nyanlända.

För övrigt är fas tre nu avskaffat och ersatt med utbildning eller extratjänster. 90-dagarsgarantin, att unga ska erbjudas jobb, utbildning eller åtgärd inom tre månader genomförd.

Dubbelt så snabb etablering

Etableringstiden har nu halverats. För dem som kom till Sverige 2007 tog det nio år för att 55 procent skulle komma i arbete. Nu har 50 procent av dem som kom 2012 fått jobb efter fem år. ”Utanförskapet”, räknat i helårsekvivalenter i olika bidragssystem, minskar och är det lägsta sedan 1981.

Boom där rök M-budskapet!

En annan jämförelse är att den nytillträdda migrationsministern Heléne Fritzon (S) lagt hela 20 propositioner på åtta månader. Reformtakten på justitiedepartementet har varit historiskt högt.

Reformtakt i 100 knyck

När Elisabeth Svantesson svarade på passivitetskritiken i riksdagen 2014 förklarade hon att jobbpolitik är mer än arbetsmarknadspolitik.

– En splittrad opposition som gör allt för att försvåra anställningar. Det kommer att slå ut jobb för unga och äldre, sa Svantesson.

Sedan dess har ungdomsarbetslösheten rasat. Dessutom nådde den nuvarande regeringen redan i år fem miljoner sysselsatta, det sysselsättningsmål som alliansen ville uppnå till 2020.

Så här glada hade alliansen varit – om de lyckats hälften så bra

– Hälften av arbetslöshetsnedgången beror på regeringens åtgärder. Investeringar i välfärden gör att hjulen snurrar snabbare, säger Magdalena Andersson (S).

Svantesson anser vidare att regeringen inte har sparat tillräckligt i ladorna.

– Magdalena Andersson är den finansminister som har sparat minst under en högkonjunktur sedan 1970-talet och det kommer att märkas under nästa mandatperiod när konjunkturen vänder nedåt, säger Svantesson till D

Svantessons efterlämnade budgetunderskott på 60 miljarder har nu vänts till ett överskott på 50 miljarder, det största budgetöverskottet i hela EU efter Luxemburg.

EU: Svensk ekonomi näst bäst. Centern: Det går åt helvete!

Regeringens klarar det överskottsmål (0,33 procent) som även Moderaterna ställt sig bakom, med marginal (1 procent). Dessutom har skuldkvoten under mandatperioden sjunkit drastiskt med tio procentenheter ned till 25 procent av BNP, och är nu den lägsta sedan 1977.

När regeringen Persson införde överskottsmålet kritiserades det av Fredrik Reinfeldt och Moderaterna som istället föreslog ett skuldtak på 40 procent.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm