Krönika: ”Fascinerad av Moderaternas motstånd”

Två getter stångas
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, tar upp hur Moderaternas och alliansens aktiva motstånd och kritiska synsätt ofta leder till konflikter.

Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Jag kan inte låta bli att fascineras av Moderaternas motstånd mot en aktiv arbetsmarknadspolitik – en politik för att ge fler möjlighet till framgång, en politik som ger fler plats i vårt gemensamma samhällsbygge.

I min hemkommun Järfälla har vi politisk konflikt kring erbjudandet av sommarjobbsgaranti som i sommar har inneburit att 2000 ungdomar har fått möjlighet till en första fot in på arbetsmarknaden.

Vi har konflikt kring satsningen på välfärdsjobb som på ett par år tagit arbetslösa från bidrag till jobb och resulterat i att 200 hushåll färre försörjs med socialbidrag – en jobbsatsning som får människor att både växa som individer och samtidigt bidra till välfärden.

Nyligen presenterade de borgerliga partierna återigen, för jag vet inte vilken gång i ordningen, ett förslag om låglönejobb för de som har det tuffast att ta sig in på arbetsmarknaden.

Återigen visar högerpartierna sin vilja att slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen på ett sätt som riskerar att permanenta en social skiktning på arbetsmarknaden kopplad till klass och etnicitet.

Glasfot på bord
Claes Thunblad tycker sig se att högerpartierna vill slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Som sig brukar i den borgerliga alliansröran så följdes utspelet av stark kritik, samt av att de fyra allianspartierna tvistade om vad de egentligen var överens om – var det en ny jobbmodell eller en lagstiftat lägsta lönenivå de var överens om?

Det går förvisso bra för svensk ekonomi just nu. Men det är också viktigt att påminnas om att alla inte har fått ta del av utvecklingen i tillräckligt stor utsträckning. Fast jobben växer fram går människor arbetslösa.

Fast det byggs många nya bostäder har unga inte råd att flytta hemifrån. Brottslighet gör att många känner sig otrygga på gator och torg. Trots att resurserna skolan ökar går elever fortfarande ut skolan utan fullständiga betyg. Många känner otrygghet och oro för framtiden.

”För att skapa ett samhälle där alla kan känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – en politik som prioriterar skola, arbete och välfärd framför nya skattesänkningar.”Claes Thunblad

Det är naturligt att känna frustration när samhället inte räcker till. Men att ställa grupper mot varandra och skapa ett A- och B-lag är aldrig lösningen.

För att skapa ett samhälle där alla kan känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – en politik som prioriterar skola, arbete och välfärd framför nya skattesänkningar.

Valet 2018 kommer att stå mellan skattesänkningar, privatiseringar och att ställa grupper mot varandra, eller en socialdemokratisk jämlikhetspolitik som ser alla människor som en tillgång och ger alla en chans att bidra till samhället.

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på [email protected] för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera