Philip Botström lämnar SSU efter sex år som ordförande.

Philip Botström är avgående ordförande för SSU. Inför SSUs kongress med start 30 juli fick AiP en chans att byta några ord med honom.

Vad vill du skicka med till den nya SSU-ledningen som väljs i dagarna under kongressen?
– Att inte luta sig tillbaka och ducka för de svåra men avgörande frågorna. De senaste åren har SSU inlett en stor förändringsresa men det finns mycket kvar att ompröva och utveckla, om SSU ska kunna växa och nå sin fulla potential politiskt och organisatoriskt. Ska vi kunna vända trenden och öka väljarstödet för S behöver SSU driva frågor och konkreta förslag som unga faktiskt bryr sig om. Det kräver att man har integritet och vågar utmana partiet men också sina SSU-vänner som ibland av rädsla vill bevara status quo. En ledning som försöker göra alla nöjda kommer aldrig lyckas åstadkomma en riktig förändring.

Vilka har varit de tre enskilt största frågorna under din tid som SSU-ordförande?
– Det går inte att förringa betydelsen av flyktingkrisen 2015. Den förändrade ju hela den politiska dagordningen och vi i arbetarrörelsen var extremt dåligt förberedda. Där har det skett ett visst tillnyktrande men vi är inte hela vägen i mål. Utöver migrationen och integrationen har systemfelen kring skatter och svensk skolpolitik samt klimatet varit de tre riktigt stora ämnena.

– I frågor som rör migration, lag och ordning och hedersförtryck har jag, inte sällan med ett visst internt motstånd, försökt pusha SSU att våga ompröva och utveckla vår politik. Det har inte alltid varit enkelt eller tacksamt men jag är övertygad om att det varit nödvändigt och kommer behöva fortsätta.

– Samtidigt har jag försökt bidra till en mer modig och ärlig debatt om kapitalbeskattning och ekonomisk jämlikhet. Vi har försökt pusha partiet att lyfta klimatfrågan med rejäla framtidssatsningar och våga ta tag i systemfelen inom skolan. Jag tycker vi har lyckats ganska bra utifrån svåra förutsättningar. Personligen har jag även jobbat mycket med frågan om ungas psykiska ohälsa.

Hur har svensk politik förändrats under den tid du suttit?
– Det har varit en ganska dramatiskt och omtumlande tid för många partier. Verkligheten har på något sätt kommit ikapp Socialdemokraterna och vi har behövt hantera delvis nya, svåra och jobbiga målkonflikter med kniven under strupen. Som ungdomsförbund har utrymmet för stora politiska genomslag begränsats av att Socialdemokraterna suttit i koalitionsregering och varit bakbundna av ett januariavtal. Och kanske även av att partiet ibland varit ganska osäkert och ovilligt att tänka långsiktigt bortom nästa budget. Det här ställer nya krav på SSU som både vill driva den politiska debatten åt vänster och samtidigt vill vara ett ungdomsförbund som får genomslag för sina krav här och nu.

Vilket medskick vill du göra till S så här drygt ett år före valet?
– Det kommer krävas betydligt mer av Socialdemokraterna om vi på riktigt ska ha en chans att vinna nästa års valrörelse. Det kommer inte räcka med att enbart skrämma med SD. Väljarna måste kunna känna trygghet i att Socialdemokraterna har en politik som löser problem. Politiken måste matcha våra löften och förväntningarna människor har på oss. Vår partiledning måste våga ta politiskt konflikt för våra väljare på riktigt och inte låta Centerpartiet diktera villkoren för vad som är möjligt att åstadkomma.

– Egentligen har vi socialdemokrater ett riktigt guldläge nu. Det finns en stor folklig förväntan om större satsningar på välfärden, en rättvis klimatomställning och ökad motståndskraft mot framtida kriser. Pandemin och sommarens naturkatastrofer har visat på att vi måste rusta upp hela vårt samhälle och att marknaden inte kommer lösa problemen åt oss. Ett första steg är anta en mycket mer ambitiös socialdemokratisk framtidsagenda på partikongressen för att sedan presentera en stor och sossig höstbudget som synliggör de verkliga konflikterna mot M och SD. Skulle Centerpartiet protestera får väl Annie Lööf förklara varför hon är emot det hennes väljare är för.

– Ett andra steg är att sluta ta gräsrötterna och de unga väljarna för givna år efter år, det blir det här partiets död. Om Socialdemokraterna ska vara ett politiskt relevant och intressant parti också i framtiden måste klimatpolitiken prioriteras upp och vara förankrad i vad vetenskapen faktiskt säger krävs för att hantera klimatförändringarna.

Vad innebär den nya politiska spelplanen där regeringen får agera fritt utan ett januariavtal men måste få stöd av både C och V?
– Nu har vi ett guldläge. Det finns en stor folklig förväntan om stora satsningar på välfärden, en rättvis klimatomställning och ökad motståndskraft mot framtida kriser. Pandemin och sommarens naturkatastrofer har visat på att vi måste bli mer självständiga. Globala kapitalismen kommer inte rädda oss när globala transportsystem havererar och det blir huggsexa om resurser. Vi i Sverige ska inte bara överleva detta, vi ska göra det jämlikt. Vi ska ha ett Sverige som håller ihop. Lägg fram en tydlig socialdemokratisk och miljöpartistisk budget – låt sedan C förklara varför de är emot det deras väljare är för.