S-studenter: Jämställ tandvård och vård

Elin Ylvasdotter, S-studenters ordförande

Psykisk ohälsa, jämlik tandvård och utökade möjligheter till studielön. Det är frågor som S-studenter har drivit länge och i april landar de på partikongressen.

– Tandhälsan är väldigt eftersatt i vissa grupper, studenterna är en av dem. Det är märkligt att välfärdslandet Sverige inte jämställer tandvården med annan sjukvård, säger S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter.

Men hon tycker att svaren ibland måste vara tydligare och höras mer. Det parlamentariska läget set ut som det gör, men Elin Ylvasdotter menar att det är en orimlig hållning att den partikongress som stundar inte skulle ta ställning till en fråga som verkar blossa upp igen: vinster i välfärden.

– Vi måste komma ihåg att det inte är regeringen som går till kongress, utan det socialdemokratiska partiet. På en kongress måste vi kunna ta ställning och säga: det här vill vi göra. Man kan ju inte vara defensiv från början, säger Elin Ylvasdotter som hoppas på en partikongress som kommer att göra tydliga ställningstaganden.

Elin Ylvasdotter, S-studenters ordförande

Två konkreta frågor som S-studenter drivit aktivt inför kongressen, och som det också kommit in mycket motioner om, är tandvårdsfrågor och en del utbildningsfrågor, som möjligheten till studielön inom bristyrken.

– Man brukar säga att klassamhället syns i leendet och den ojämlika tandhälsan ökar. Det är väldigt märkligt i ett välfärdsland som Sverige att tandhälsan är så skild från den övriga vården, säger Elin Ylvasdotter.

S-studenter har drivit frågan, som man ser som en stor jämlikhetsfråga, länge och man vill helt enkelt jämställa tandvården med övrig sjukvård.

– Vi hoppas att vi får gehör. Det här skulle kunna vara en riktig välfärdsreform, säger hon.

Studielönsfrågan är också en jämlikhetsfråga, men även en arbetsmarknadspolitisk fråga. Vi kommer att behöva utbilda oss mer och det genom hela livet. I dag är systemet uppbyggt på att du börjar studera när du är 19, är klar vid 23 och aldrig mer kommer tillbaka.

– Men vi ser redan i dag hur vi behöver gå mycket mer ut och in ur utbildning och även studera när du är äldre. Men det är väldigt vårt med dagens studiefinansieringssystem, både vad det gäller nivåerna och stelbenta regler, menar Elin Ylvasdotter.

Regeringen har gjort en del satsningar, till exempel på specialistsjuksköterskor men S-studenter vill att man gör mer, inte minst för att rädda kompetensförsörjningen inom välfärden.

[blockquote author=”Elin Ylvasdotter” pull=”pullright”]“Det finns uppgifter om att elev- och studenthälsan inte klarar av, inte har resurser att ta hand om, den ökande stressen.”[/blockquote]

S-studenter kommer också att lyfta frågan om psykisk ohälsa.

– Det är en fråga som S-studenter jobbat med länge. Vi ser en kraftig ökning bland unga och studenter, inte minst bland unga kvinnor, av psykisk ohälsa. Det finns uppgifter om att elev- och studenthälsan inte klarar av, inte har resurser att ta hand om, den ökande stressen, konstaterar Elin Ylvasdotter.

Hon tycker att den psykiska ohälsan ofta läggs på individen som ska ”rycka upp sig” eller ”tänka positivt” och menar att frågan måste politiseras. Studenter på högskola och universitet är särskilt utlämnade med väldigt lite lärarledd tid, inte minst inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena.

– Samtidigt har du väldigt höga krav på dig. För tar du inte dina poäng får du inte ditt CSN. Den ekonomiska aspekten är väldigt stressande. Det gör att när du är klar med din utbildning går du in i yrkeslivet och är redan stressad, säger Elin Ylvasdotter.

Man kommer att presentera konkreta förslag med syftet att frågan ska uppmärksammas mer. Bland annat vill man se satsningar på elev- och studenthälsan som både kan arbeta förebyggande men som också kan vara med ungdomarna och studenterna genom hela processen.

S-studenters motioner går genom arbetarekommunerna och offentliggjordes fredag 24 februari.

– Det här är en väldigt viktig kongress. Det är nu vi ska producera mycket av den politik vi ska gå till val på, avslutar Elin Ylvasdotter, S-studenter.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara