126 år med Folkets Hus i Malmö

Foto: Malmö museer

2 april 1893 invigdes Sveriges första Folkets Hus i Malmö – eller åtminstone det första som var byggt som ett Folkets Hus. I Kristianstad hade arbetarrörelsen redan tre år tidigare köpt en byggnad som de kallade Föreningarnas hus.

Folketshusbygget startade 5 juli 1892 och firades med en fest. Fest blev det förstås också vid invigningen, 2 april 1893.

Arbetarrörelsen hade ofta svårt att hitta lokaler till sina möten och då föddes idén att skapa sina egna samlingslokaler.

”Vi ha därför byggt oss ett eget hus, där vi ostörda kunna samlas till möte och överlägga om våra gemensamma angelägenheter samt upplåta en säker tillflyktsort för förföljda tankar.” Det sa Arbetets chefredaktör Axel Danielsson (1863–1899) i invigningstalet.

Folkets Hus var inte en enbart svensk företeelse. Rörelsen kom från Centraleuropa och vandrade in via Tyskland. I Bryssel invigdes till exempel 1899 ett “Maison du Peuple” ritat av jugend-arkitekten Victor Horta. Det svenska namnet Folkets Hus är helt enkelt en översättning av det franska namnet.

Malmö gamla Folkets Hus ägs i dag av kommunen och fungerar som ett ungdomens hus. Ett nytt Folkets Hus stod klart 1947.