10 budord om ansvaret för coronahanteringen

 

Nu blossar diskussionen om ansvaret för pandemibekämpningen upp igen. Det är i sig inte orimligt. Men det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Vi är fortfarande mitt uppe i den akuta krishanteringen. I den mån det ändå förs en diskussion om ansvaret för smittspridningen så behöver den ske med rätt utgångspunkter. Låt därför dessa tio coronabudord guida den som söker svaren:

  1. Låt den som redan från början visste hur detta virus skulle spridas – och bemötas – kasta den första stenen!
  2. Låt den som inte inser att en stor del av den mest högljudda kritik som nu riktas mot regeringen endast är partipolitiskt käbbel ta på sig en dumstrut. Ty den gamla visdomen gäller än: tomma tunnor skramlar mest.

 

Du skall icke slå rön från en forskare i huvudet på en meningsmotståndare som åberopar en annan.

 

  1. Du skall icke slå rön från en forskare i huvudet på en meningsmotståndare som åberopar en annan. Ty akademin är fylld av visa kvinnor och män som kommer till olika slutsatser.

 

  1. Låt den politiker som nu aggressivt kritiserar att Sverige inte har haft en hård lockdown visa hur hen själv konsekvent har drivit detta non-stop sedan pandemins start. Och må den som inte lyckas visa detta inta en mer ödmjuk inställning.

 

  1. Låt den som tror att en fullständig nedstängning av det svenska samhället hade löst alla problem förstå att frågan inte är så enkel. Ty bland annat en färsk studie har gjorts i många länder som visar att det inte har medfört några tydliga fördelar för smittbekämpningen. Mer kunskap behövs dock. Och det ska inte uteslutas att även Sverige framöver kan behöva stänga ned vissa delar av samhället.

 

Du skall icke påstå att Sverige har haft en avslappnad attityd till pandemin

 

  1. Du skall icke påstå att Sverige har haft en avslappnad attityd till pandemin, utan långtgående inskränkningar i människors frihet och normala liv. Ty det är osanning. Långtgående åtgärder, rekommendationer och restriktioner har på genomgripande sätt begränsat människors frihet och liv också i Sverige.

 

  1. Du skall icke tro att de borgerligas höga tonläge i debatten är något annat än rädsla för att deras eget ansvar ska hamna i fokus för granskningarna. Både dagens och morgondagens borgerliga politiker bär ansvar för det marknadsexperiment, de dåliga förhållandena och de bristande resurserna inom äldreomsorgen, som tycks ha bidragit starkt till den kraftiga smittspridningen bland de mest sårbara äldre.

 

sex av tio svenskar bor i dag i en borgerligt styrd kommun

 

  1. Låt alla förstå att det är kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen och regionerna för sjukvården. Ty sex av tio svenskar bor i dag i en borgerligt styrd kommun. Och att endast en enda region i Sverige i dag styrs helt av rödgröna partier.

 

  1. Du skall icke heller glömma bort att borgerlig politik alltid har handlat om att prioritera låga skatter framför ökade resurser till välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet.

 

  1. Låt den som nu med rätta gläds åt att massvaccineringen i Sverige fortskrider inse att det även här finns en stor orättvisa. Fattiga länder har inte råd att köpa in de dyra vaccinationsprogrammen på samma sätt som vi. Men med politisk vilja och internationell solidaritet samt beredskap från läkemedelsindustrin att ställa upp kan detta åtgärdas.