Så ser framtidens
påverkansarbete ut

På LO håller organisationen blicken framåt för att kunna följa människors förändrade beteenden när det gäller att konsumera information, ett måste för att fortsätta vara relevanta för sina medlemmar, menar kommunikationschef Åsa Märs.