Så växer tidningarna till vänster

Dagspressen i Sverige domineras av tidningar med borgerliga nyhetssidor, ett kompakt åsiktsmörker enligt många socialdemokrater, men nu syns en tydlig ljusning med stigande upplagor för tidningar till vänster.