Nyheter


Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media.

Nya ministrar möter stora utmaningar

Den stora överraskningen bland ministerutnämningarna var nya utrikeshandelsministern Anna Hallberg, tidigare vice vd på statliga…

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm