Nyheter


Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media.

Moderat distansering

Bilden av Ulf Kristersson (M) och åtta medarbetare på en restaurang ställer frågan huruvida moderatledaren…