EU


Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media.

EU-möte om social agenda

EU höll under helgen en högnivåkonferens i Porto, som ett led i arbetet att konkretisera…

Lättare ta tåget i Europa

Tågresenärernas rättigheter ska stärkas i EU. Parlamentet och rådet har enats om nya regler som…