M-regioner kritiseras – ”lägger pengar från staten på hög”

Stora överskott i Stockholm och Dalarna är delvis ett resultat av att pengar staplats och att regionerna inte fullt ut mött vårdbehoven under pandemin. Det menar Socialdemokraterna i opposition i kritik mot de båda M-ledda regionerna. Region Stockholm redovisar ett överskott på 5,8 miljarder kronor, som dock till viss del påverkas positivt av reavinster från…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera