Första maj högtidsdag sedan 1889

Foto: Sundsvalls museum

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Sedan 1889 är Första maj den internationella arbetarrörelsens högtidsdag.

Det var Andra Internationalen, en sammanslutning av europeiska socialistiska organisationer, som 1889 beslöt att man 1 maj året därpå skulle demonstrera för åtta timmars normalarbetsdag.

Första dagen i maj valdes till minne av det som hade hänt vid torget Haymarket i Chicago. 1 maj 1886 inleddes en facklig strejk och demonstrationer med krav på åtta timmars arbetsdag i flera amerikanska städer.

Manifestationerna fortsatte de kommande dagarna tills en demonstration på Haymarket slutade i blodbad 4 maj. Poliser sköt mot demonstranter och någon kastade en bomb som dödade flera poliser.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag,” sades det från talarstolen på Ladugårdsgärdet i Stockholm på en av landets första förstamajdemonstrationer.

Då talade Hjalmar Branting, Hinke Bergegren och August Palm med flera inför 50 000 åhörare på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Första maj firades också på ett tjugotal andra orter i Sverige.

1894 trycktes det första förstamajmärket i Sverige; ett pappmärke med en frihetsgudinna, beväpnad med svärd och fackla och stående på jordklotet. Under knappt två decennier var förstamajmärkena tryckta på papp och hade framför allt symboliska motiv. Under i stort sett hela 1910- och 1920-talen bar man i stället röda blommor i tyg och 1931 kom det första metallmärket.

I dag är första dagen i maj allmän helgdag i över 80 länder, men ibland av andra skäl än än att fira arbetarna.

På engelska kallas det International Worker’s Day, medan May Day är en traditionell vårfestival.

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera