126 år med Folkets Hus i Malmö

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

2 april 1893 invigdes Sveriges första Folkets Hus i Malmö – eller åtminstone det första som var byggt som ett Folkets Hus. I Kristianstad hade arbetarrörelsen redan tre år tidigare köpt en byggnad som de kallade Föreningarnas hus.

Folketshusbygget startade 5 juli 1892 och firades med en fest. Fest blev det förstås också vid invigningen, 2 april 1893.

Arbetarrörelsen hade ofta svårt att hitta lokaler till sina möten och då föddes idén att skapa sina egna samlingslokaler.

”Vi ha därför byggt oss ett eget hus, där vi ostörda kunna samlas till möte och överlägga om våra gemensamma angelägenheter samt upplåta en säker tillflyktsort för förföljda tankar.” Det sa Arbetets chefredaktör Axel Danielsson (1863–1899) i invigningstalet.

Folkets Hus var inte en enbart svensk företeelse. Rörelsen kom från Centraleuropa och vandrade in via Tyskland. I Bryssel invigdes till exempel 1899 ett “Maison du Peuple” ritat av jugend-arkitekten Victor Horta. Det svenska namnet Folkets Hus är helt enkelt en översättning av det franska namnet.

Malmö gamla Folkets Hus ägs i dag av kommunen och fungerar som ett ungdomens hus. Ett nytt Folkets Hus stod klart 1947.

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm